Jesteś tutaj

Nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości”.Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości” udział w jednych targach branżowych wybranych spośród poniższych propozycji:
a)      Propozycja I Azja: Targi MEBELEXPO UZBEKISTAN, Taszkent (Uzbekistan), 1-3 marca 2017 r. *,http://www.mebelexpo.uz
b)      Propozycja II Azja: Targi KAZBUILD, Ałmaty (Kazachstan), 5-8 września 2017 r.*,http://www.kazbuild.kz
c)      Propozycja III Europa: Targi HORECA UKRAINE, Kijów (Ukraina), 4-6 października 2017 r.*,http://www.theprimus.com
d)      Propozycja IV Azja: Targi EXHIBITION OF MODERN FURNITURE, Teheran (Iran) 31 października - 4 listopada 2017 r.*http://www.tabrizfair.ir

* Termin targów może nieznacznie ulec zmianie, zgodnie z informacją od organizatora.
Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego ze wskazaniem jednych z wyżej wymienionych targów i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualny wypis KRS na adres e-mail: agnieszka.lacka@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 1 sierpnia 2016 r. (poniedziałek), do godz. 12.00. (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin muszą być podpisane.
Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu (tel. 61 62 66 269, e-mail: agnieszka.lacka@umww.pl).