Jesteś tutaj

"Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodzieży"

Doradcy zawodowi OHP zapraszają do skorzystania z możliwości planowania własnej kariery zawodowej przy użyciu opracowanego w ramach projektu "Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodzieży" Europejskiego Funduszu Społecznego zestawu narzędzi i testów.
Narzędzie przeznaczone jest dla młodzieży w wieku 15-19 lat (wersja dla uczniów) oraz dla osób poszukujących pracy do 25 lat (wersja dla absolwentów). W ramach pracy z doradcą zawodowym można skorzystać z testów identyfikujących potencjał zawodowy w obszarze:
1. zainteresowań zawodowych ("Test Zainteresowań dla ucznia/absolwenta")
2. wartości związanych z pracą ("Test Wartości dla ucznia/absolwenta")
3. doświadczeń życiowych mających znaczenie dla pracy zawodowej ("Test Doświadczeń Życiowych dla ucznia/absolwenta")
4. motywacji ("Test Motywacji dla ucznia/absolwenta")
5. uzdolnień przedsiębiorczych ("Test Uzdolnień Przedsiębiorczych dla ucznia/absolwenta")
IPK oferuje również możliwość samodzielnej pracy klienta w ramach wykorzystania materiałów "Portfolio do samodzielnej pracy ucznia/absolwenta" oraz "Kwestionariuszy samooceny ucznia/absolwenta".
Ze wszystkich narzędzi można skorzystać w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowych Centrach Kariery. Testy dostępne są również w wersji on-line umożliwiającej klientom samodzielną pracę w obecności doradcy zawodowego OHP.
Zapraszamy młodzież, studentów, zainteresowane szkoły i inne placówki do wspólpracy!