Jesteś tutaj

ZUS i NFZ - interpretacje

Czy ZUS i NFZ będą wydawać interpretacje podobnie jak urzędy skarbowe?

Czy pracodawca, który nie jest pewien, jak postąpić w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, będzie mógł wystąpić do ZUS-u lub NFZ o interpretację prawną i jeśli postąpi zgodnie z otrzymaną interpretacją, nie będzie ponosił żadnych kar i sankcji finansowych? Sejm uchwalił właśnie zmiany w przepisach.

Jeżeli tylko ustawa zostanie przyjęta przez Senat i podpisana przez Prezydenta, uprawnienia do wydawania pisemnych interpretacji w sprawach indywidualnych zyskają ZUS i NFZ. Gdy pracodawca będzie miał wątpliwości, np. co do tytułu objęcia ubezpieczeniami lub obowiązku opłacania składek, będzie mógł wystąpić do odpowiedniego organu o interpretację. I podobnie jak w przypadku interpretacji skarbowych, jeśli się do niej zastosuje, nie będzie mógł być obciążony żadnymi sankcjami ani daninami publicznymi (np. składkami ZUS).

Przedsiębiorcy będą kierować wnioski do oddziałów ZUS i NFZ właściwych dla miejsca swojej siedziby. Interpretacje będą wydawane zarówno w sprawie zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych, nie będą jednak wydawane bezpłatnie. Opłatę za wydanie interpretacji do każdego opisanego stanu faktycznego w wysokości 75 zł przedsiębiorca będzie musiał wpłacić w terminie 7 dni od złożenia wniosku. W przeciwnym razie - wniosek nie będzie rozpatrzony.