Jesteś tutaj

Niższa opłata za wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca ma prawo w swojej indywidualnej sprawie złożyć wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez niego daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Wniosek należy złożyć do organu administracji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a należną z tego tytułu opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Szczegółowe informacje poświęcone interpretacjom podatkowym znajdują się na internetowej stronie Krajowej Informacji Podatkowej.