Jesteś tutaj

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości

W dniu 27.05.2013  roku o godzinie 17.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia i działalności Inkubatora Przedsiębiorczości za 2012 rok, a także sprawozdania  za 2012 rok z działalności Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, Gminnego Centrum Informacji oraz sprawozdanie finansowe za 2012 dotyczące Stowarzyszenia i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Na zebraniu omawiano także proponowane zmiany w dokumentach Stowarzyszenia i podjęto uchwały:

W sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia.

W sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia.

W sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej.

W sprawie uchwalenia nowej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości na lata 2013-2020.

 

Wszystkie wprowadzone  zmiany zostaną zaktualizowane  na naszej stronie www, po dokonaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zdjęcia: