Jesteś tutaj

Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia "Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości":
1. Bargenda Leonard
2. Czwordon Józef
3. Drogi Włodzimierz
4. Frankowski Roman
5. Grzyb Andrzej 
6. Jurkiewicz Kazimierz
7. Konarski Andrzej
8. Lewek Zenon
9. Matyszkiewicz Mieczysław
10. Odrobiński Sławomir
11. Ogrodowski Bogdan
12. Pelc Tadeusz
13. Piekarczyk Włodzimierz
14. Powązka Mirosław
15. Sikora Krystyna
16. Skrzypek Edward
17. Ślęzak Irena
18. Wabnic Stanisław
19. Witek Mariusz
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Może też zatrudniać pracowników i zawierać umowy zlecenia i umowy o dzieło. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody służą wspomaganiu działalności statutowej.